nl

Onderwijs (vast aanbod)

Het permanent aanbod is onderverdeeld volgens de doelgroep voor wie de activiteit of het 'product' bestemd is.