nl

TRIËNNALE BRUGGE 2018 | Liquid City - Vloeibare Stad

HEDENDAAGSE KUNST & ARCHITECTUUR IN DE HISTORISCHE STADSKERN VAN BRUGGE

 “Wat als…”, zo vroeg Triënnale Brugge 2015 zich af. Toen onderzochten kunstenaars en architecten de leefbaarheid van een immer groeiende stad. Nu buigt Triënnale Brugge 2018 zich over de gevolgen van de liquid society, de immer veranderende intermenselijke relaties in de samenleving.
'Triënnale Brugge 2018 | Liquid City - Vloeibare Stad' hanteert vanuit de specifieke Brugse context het beeld van de vloeibare hedendaagse stad als symbool voor positieve maatschappelijke en urbane veranderingen. Kunstenaars, architecten en wetenschappers worden uitgenodigd om - in nauwe samenwerking met bewoners en bezoekers - antwoorden op crisismomenten in de vloeibare maatschappij te formuleren. Triënnale Brugge 2018 creëert via coöperatieve creatieve processen kansen voor een nieuw ontmoeten tussen diverse stadsgebruikers. Toevallige synergiën, plotse inzichten en duurzame oplossingen stimuleren de verbeelding van de stad. Deze processen leiden tot een ander begrip van de vloeibare stedelijkheid en samenleving. Het kunstenparcours in het historische hart van Brugge verweeft de verschillende aspecten van de vloeibare stad op drie thematische lijnen: uitnodigende gastvrije ruimtes, creatieve samenwerkingsprojecten en de verbeelding van de stad.

foto Triënnale

Uitnodigende gastvrije openbare ruimtes
In het historische hart van de stad ontwikkelen en vernieuwen internationale kunstenaars en architecten de openbare ruimtes tot plekken waar diversiteit leidt naar ontmoeting.

(Co-)creatieve samenwerkingsprojecten
Tegelijk worden samenwerkingsprojecten opgezet tussen onverwachte bondgenoten die hun vaak tegenstrijdige belangen overstijgt. De hierdoor ontstane dynamiek verandert het stedelijke gegeven duurzaam en ingrijpend.

Verbeelding van de stad
De focus van een derde groep kunstenaars ligt op de symbolische verbeelding van stedelijkheid. De kunstwerken inspireren identiteit, dromen en verlangens.
De historische stadskern, letterlijk omringd door water dat Brugge ooit wereldfaam bezorgde, wordt een metaforische Liquid City, een vloeibare stad. Fluïditeit, transitie, instroom, uitwisseling, Triënnale Brugge 2018 is een continue artistieke beweging die soms stormachtig en soms zacht kabbelend door de stad trekt. Alles en iedereen komt in beweging.

Uiteraard maakt het populaire URB EGG pop-up café opnieuw deel uit van het Triënnale parcours. Het is bij uitstek de openbare en gastvrije plek waar ontmoeting en dialoog plaats vindt, een ideale plek om even te verpozen tijdens een bezoek aan Brugge.

 

Praktisch

Periode: 05/05/2018 tot en met 16/09/2018
Plaats: Diverse locaties

Tarieven

Volledige parcours gratis toegankelijk
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de optimale fysieke en inhoudelijk toegankelijkheid van alle installaties.

Extra aanbod

rondleidingen op maat
publicaties (o.m. wandelgids, catalogus) en app zijn in voorbereiding
alle informatie zal ten minste in NL, FR, EN, DE, ES ter beschikking zijn 

Zie ook: www.triennalebrugge.be