nl

Toeristenbelasting

Stad Brugge heft een toeristenbelasting van 2,83€ (exclusief BTW) per persoon en per nacht.

Deze belasting is van toepassing op alle logies (hotels, gastenkamers, hostels,...) met uitzondering van de vakantiewoningen die forfaitair worden belast. Kinderen onder de 18 jaar worden vrijgesteld van de belasting. Indien het logies BTW-plichtig is en ervoor opteert om de toeristenbelasting afzonderlijk aan de klant door te rekenen, wat internationaal gangbaar is, dan zal de belasting met BTW (momenteel 6%) worden vermeerderd.

Wij wijzen er op dat deze nieuwe belasting in Brugge niet hoger of zelfs lager is dan gelijkaardige belastingen in nabij gelegen steden.

Voor de toepassing van het belastingreglement wordt verstaan onder:

  1. Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.
  2. Toeristische logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.
Naar pdf
Boek je verblijf