nl

Deze pagina is niet beschikbaar in het Duits. U kan deze pagina vertalen via http://translate.google.com/translate?js=n&sl=nl&tl=de&u=https://www.visitbruges.be/stagesmuseabrugge.

STAGES

 sfeerbeeld stages

Musea Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst van de Bourgondische Nederlanden streven er naar een brug te slaan tussen de academische en de museale wereld. Het aanbieden van stages aan BA- en MA-studenten (kunst)geschiedenis of verwante wetenschappen, is daar een belangrijk onderdeel van.
Jaarlijks ontvangt Musea Brugge vele stage-aanvragen.

quote1

Om iedere kandidaat gelijke kansen te bieden en om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de noden binnen de organisatie, wordt er sinds najaar 2016 met sollicitatie-deadlines gewerkt.
Een student die wil stage lopen in het eerste semester van het academiejaar (najaar kalenderjaar) dient zijn aanvraag in vóór 1 april van het voorgaande academiejaar. Een student die stage wil lopen in het tweede semester van het academiejaar (voorjaar kalenderjaar), dient zijn aanvraag in vóór 1 november van hetzelfde academiejaar.
Sollicitaties bestaan uit een motivatiebrief en een cv en kunnen gestuurd worden naar internships.musea@brugge.be.
Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de directie en van elke museumgroep (Bruggemuseum, Hospitaalmuseum en Groeningemuseum) buigt zich over de sollicitaties en bekijkt welke student het best bij welk project past. De student wordt vervolgens uitgenodigd op gesprek waarin wordt kennis gemaakt en de invulling van de stage wordt besproken. Op basis van dit gesprek wordt beslist of de stage-aanvraag wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen, die de definitieve beslissing neemt.

quote 2

Per kalenderjaar zijn er een variërend aantal stageplaatsen beschikbaar binnen de Musea Brugge die maximaal 60 werkdagen duren. Deze stages zijn beschikbaar voor studenten die een verplichte stage moeten lopen voor hun opleiding en dus ingeschreven staan bij een universiteit. Deze stages worden niet vergoed.

Per kalenderjaar wordt er daarnaast per museumgroep één stageplaats (drie in het totaal) toegekend aan studenten die langer dan 60 dagen en maximaal 5 maanden stage willen lopen. Voor deze stages is een stagevergoeding beschikbaar. Ze zijn beschikbaar voor studenten die een verplichte stage moeten lopen voor hun opleiding en dus nog ingeschreven staan bij een universiteit. Bij uitzondering kunnen deze stages met vergoeding ook worden toegekend aan personen die momenteel niet ingeschreven staan bij een universiteit maar werkervaring op willen doen (zgn. ‘beroepsinlevingsovereenkomst’).

 

VACATURES STAGEPLAATSEN MUSEA BRUGGE


Contact > Anne van Oosterwijk via internships.musea@brugge.be of +32(0)050 44 87 04