nl

Europese hulpverlening

tel. 112
Het gratis algemene nummer dat in alle Europese lidstaten geldt om brandweer, medische en politionele hulp te contacteren: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

 

Politiehulp

Algemeen telefoonnummer
tel. +32 (0)50 44 88 44

Dringende politiehulp
tel. 101

Tijdens de kantooruren
maandag t/m vrijdag: 8.00-17.00u en op zaterdag van 9.00-18.00u
kun je terecht in het centrumdistrict van de politie aan de Kartuizerinnenstraat 4 

Buiten de kantooruren
Is er een 24 urenpermanentie aan de Lodewijk Coiseaukaai 3