nl

TraumA als thema

TraumA, Triënnale Brugge 2021 presenteert een meerstemmig verhaal waarbij de ambiguïteit in beeld wordt gebracht, de verbeelding en de zintuigen worden geprikkeld en de afbakening tussen publieke en private ruimte opnieuw onderhandeld. Een parcours waar Brugge in al haar facetten aan bod komt en er ruimte is voor experiment en discours. Een tocht achter de coulissen van de stadsverbeelding. Vertrekpunt wordt opnieuw de Poortersloge, waar eveneens een tentoonstelling aanleiding biedt tot reflectie en verbeelding van het thema.

Hoewel Brugge voor velen een droombestemming is, sluimert er in deze picture-perfect-wereld ook armoede, eenzaamheid en angst. Brugge is meer dan enkel het perfecte plaatje dat we kennen uit de toeristische gidsen en de postkaarten. Triënnale Brugge 2021 gaat deze kant van Brugge niet uit de weg, integendeel. Aan de hand van artistieke en architecturale ingrepen laat Triënnale Brugge 2021 ze deel worden van de beeldvorming van de stad. Triënnale Brugge 2021 gaat voorbij het zichtbare en biedt een blik onder de bast van de fragiele stad.