nl

Gijs Van Vaerenbergh (BE) - Colonnade

Triënnale Brugge 2021 - Baron Ruzettepark - Gijs Van Vaerenbergh - Colonnade

In het Baron Ruzettepark installeert het duo Gijs Van Vaerenbergh een paviljoen dat een crossover lijkt van een woud met ondoordringbare bomen en een Romeinse zuilengalerij. Het geheimzinnige en klassieke karakter ervan nodigt je uit om het paviljoen te betreden, maar binnenin ‘Colonnade’ tref je geen lege binnenruimte. In plaats daarvan moet je al kruipend en bukkend een weg vinden tussen 100 schuin door elkaar lopende zuilen die samen een labyrint aanvoelende ruimte vormen. Je wordt er misschien geconfronteerd met een zekere vorm van angst of desoriëntatie naarmate je dieper het donkere bos van kolommen betreedt. Nadat je teruggeworpen werd op jezelf kom je gelouterd uit het paviljoen, mogelijks verrijkt met nieuwe inzichten. De fysieke ervaring van de tocht door het paviljoen is voor elke bezoeker anders en persoonlijk.

 

Korte biografie

Gijs Van Vaerenbergh is de kunst- en architectuurpraktijk van Pieterjan Gijs (°1983, Leuven) en Arnout Van Vaerenbergh (°1983, Leuven), beide wonen en werken in Leuven. Het collectief bestaat sinds 2007 en overstijgt, verlegt en doorbreekt de grenzen van hun discipline in de vorm van architectuurprojecten, artistieke interventies, installaties en sculpturen. De bedoeling daarbij is om de toeschouwer een vervreemdende beleving te laten ondergaan.

Gijs Van Vaerenbergh

> Deze installatie is 24/7 open.