nl

Grootseminarie

Een unieke plek in de stad met een boomgaard en weiden met grazende koeien. Hier werd tussen 1628 en 1642 een nieuwe cisterciënzerabdij (de Duinenabdij) opgetrokken die faam zou verwerven door de rijkdom en wijsheid van haar bewoners. Tijdens de Franse Revolutie werd de abdij tot nationaal goed verklaard en werden de abt en zijn monniken verdreven. De abdijgebouwen deden achtereenvolgens dienst als militair ziekenhuis, militaire opslagplaats en koninklijk atheneum, voor ze in 1833 onderdak boden aan het Grootseminarie, waar tot 2018 katholieke priesters opgeleid werden. Vandaag is het Grootseminarie een opleidings- en vormingshuis voor het bisdom.

Naar pdf

Tijdsinformatie

vanaf 01-01-2014
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
Groepen kunnen een afspraak maken voor een rondleiding met gids.2014-01-01 - Groepen kunnen een afspraak maken voor een rondleiding met gids.

Locatie

Potterierei 72 , Brugge
routebeschrijving
dichtstbijzijnde bushalte 502113 Brugge J.&M. Sabbestraat
Omgeving Ezelstraatkwartier

Locatie