nl

Medische hulp

Europese hulpverlening

tel. 112
Het gratis algemene nummer dat in alle lidstaten van de Europese Unie geldt om brandweer, medische en politionele hulp te contacteren: dagelijks, 24 uur op 24.

Huisartsen Wachtdienst

tel. 1733

Openingsuren:

Huisartsenwachtpost Brugge is open van vrijdagavond 19h tot maandagochtend 8u. Op wettelijke feestdagen is die geopend van de avond (19u) vóór de feestdag tot de ochtend (8u) ná de feestdag.

Tijdens de week is de wachtpost gesloten van maandagmorgen 8u tot vrijdagavond 19u.

Locatie:

Campus AZ Sint-Jan, Ruddershove Brugge

Bereikbaarheid:

Parking bij de spoeddienst

Openbaar Vervoer:

Station Brugge- AZ Sint-Jan: Buslijn 13

 

Ziekenhuizen

A.Z. Sint-Jan: tel. +32 (0)50 45 21 11

A.Z. Sint-Lucas: tel. +32 (0)50 36 91 11

Sint-Franciscus Xaveriuskliniek: tel. +32 (0)50 47 04 70

 

Antigifcentrum

tel. +32 (0)70 24 52 45

 

Formaliteiten

Inwoners van de Europese Unie hebben dankzij hun Europese ziekteverzekeringskaart toegang tot medisch noodzakelijke zorg. Je krijgt dan zorg onder dezelfde voorwaarden als de Belgische bevolking. Deze kaart kun je aanvragen bij je ziekenfonds of ziekteverzekering. Let wel: elk lid van het gezin moet een eigen kaart hebben.

Naar pdf
Boek je verblijf