nl

Medische hulp

Europese hulpverlening

tel. 112
Het algemene nummer dat in alle Europese lidstaten geldt om brandweer, medische en politionele hulp te contacteren: 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

 

Medische hulp

Wachtdienst geneesheren
19.00 - 08.00u
tel. +32 (0)78 15 15 90

Wachtdienst tandartsen
tel. +32 (0)900 10 500

Spoedgevallendienst S.O.S.
tel. 100

Ziekenhuizen
A.Z. Sint-Jan: tel. +32 (0)50 45 21 11
A.Z. Sint-Lucas: tel. +32 (0)50 36 91 11
Sint-Franciscus Xaveriuskliniek: tel. +32 (0)50 47 04 70

Antigifcentrum
tel. +32 (0)70 24 52 45

 

Formaliteiten

Inwoners van de Europese Unie kunnen dankzij hun Europese ziekteverzekeringskaart over gratis gezondheidszorg beschikken. Deze kaart kun je aanvragen bij je ziekenfonds of ziekteverzekering. Let wel: elk lid van het gezin moet een eigen kaart hebben.

Naar pdf
Boek je verblijf