nl

Medische hulp

Europese hulpverlening

tel. 112
Het gratis algemene nummer dat in alle lidstaten van de Europese Unie geldt om brandweer, medische en politionele hulp te contacteren: dagelijks, 24 uur op 24.

 

Medische hulp

Wachtdienst geneesheren, apothekers, tandartsen en verpleegkundigen
tel. 1733

 

Ziekenhuizen
A.Z. Sint-Jan: tel. +32 (0)50 45 21 11
A.Z. Sint-Lucas: tel. +32 (0)50 36 91 11
Sint-Franciscus Xaveriuskliniek: tel. +32 (0)50 47 04 70

Antigifcentrum
tel. +32 (0)70 24 52 45

 

Formaliteiten

Inwoners van de Europese Unie hebben dankzij hun Europese ziekteverzekeringskaart toegang tot medisch noodzakelijke zorg. Je krijgt dan zorg onder dezelfde voorwaarden als de Belgische bevolking. Deze kaart kun je aanvragen bij je ziekenfonds of ziekteverzekering. Let wel: elk lid van het gezin moet een eigen kaart hebben.

Naar pdf
Boek je verblijf