nl

LEZING: ‘Pourbus en de rederijkers' door Samuel Mareel

Deze lezing bespreekt de raakvlakken tussen Pieter Pourbus en andere Brugse schilders en de plaatselijke gemeenschap van rederijkers. Dit waren burgers die als amateur literaire teksten schreven en opvoerden en verenigd waren in rederijkerskamers. Brugge had er twee: De Heilige Geest en De Drie Santinnen. Ze behoorden tot de oudste en beroemdste kamers uit de Nederlanden.

Schilders waren vaak lid van een kamer; sommigen schreven ook zelf poëzie. Kamers bestelden schilderijen bij lokale schilders en schilders en rederijkers werkten samen in de organisatie van processies en blijde intredes. Een van de meest fascinerende Nederlandse boeken uit de 16de eeuw - “De Warachtighe Fabulen der Dieren” - is het resultaat van een samenwerking tussen een schilder (Marcus Gerards) en rederijker (Eduard de Dene) uit Brugge.
Deze lezing wil niet alleen inzicht bieden in het bredere culturele milieu waarin de werken in Pieter Pourbus en de vergeten meesters zijn ontstaan maar ook aantonen hoe nauw literatuur en schilderkunst met elkaar verbonden waren.

Praktisch:

Datum: 21/01/2018 om 10:30 uur
Plaats: Vriendenzaal Musea Brugge
Tarief: Gratis voor Vrienden Musea Brugge / 5 euro voor niet-Vrienden