Salta al contenuto principale
Filmopname in Brugge

Het City Film Office is je eerste aanspreekpunt voor filmen in de stad. Naast informatie en een rijk netwerk reken je ook op hands-on ondersteuning voor je filmproductie. Helemaal gratis bovendien.

Het City Film Office helpt je met:

  ✔  Het regelen van een filmvergunning

  ✔  Het zoeken naar een geschikte filmlocatie

  ✔  Het vinden van lokale partners

  ✔  Een vlotte coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten

  ✔  Logistieke ondersteuning zoals aansluiting van nutsvoorzieningen, ontlenen van materialen, ...

Melding of vergunning nodig?

Als je productie geen impact heeft op de openbare weg, heb je geen vergunning nodig. Je hebt wel een meldingsplicht. Je productie melden kan via cityfilmoffice@brugge.be.

Nemen je opnames een gedeelte van de openbare weg in (belichting, decor, stremmen van verkeer, inzet drone,  …) of vraag je specifieke ondersteuning van de stad (parkeerverbod, filmen in stadsgebouwen, …)? Dan moet je een filmvergunning aanvragen. Om een goede opvolging te kunnen verzekeren, beschikken we graag 30 dagen voor aanvang van de draaiperiode over het ingevulde aanvraagformulier.

Drones

Sinds 31 december 2020 is voor het gebruik van drones de Europese regelgeving van kracht.
Wie het openbaar domein gebruikt, bijvoorbeeld voor het opstijgen en landen met een drone, heeft een vergunning nodig.

De wetgeving rond veiligheid en privacy blijft uiteraard steeds van toepassing.

Voor opnames in havengebied is een toestemming van de havenkapitein (MBZ) nodig. Het aanvraagformulier voor de inzet van RPAS/drones vindt u hier.

Lies & Loes

Contacteer het City Film Office:
050 44 46 70
cityfilmoffice@brugge.be