nl

Gebrandschilderd glas uit de collectie van Musea Brugge erkend als topstukken

De Vlaamse Gemeenschap voegde op voordracht van een expertencommissie recentelijk enkele unieke ensembles gebrandschilderd glas toe aan de Vlaamse topstukkenlijst, waaronder ook stukken uit de collectie van Musea Brugge. Ze worden omwille van hun artistieke en culturele betekenis als onmisbaar geacht voor Vlaanderen.

Concreet gaat het over de volgende Brugse werken:

  • De kleine paneeltjes met de voorstelling van meerdere engelen, afkomstig uit het Brugse stadhuis, zijn een zeldzaam voorbeeld van Vlaams gebrandschilderd glas van de periode omstreeks 1400. Hun artistieke kwaliteit is uitzonderlijk hoog. Hoogstwaarschijnlijk werden de paneeltjes op basis van door pre-eyckiaanse schilders ontworpen patronen vervaardigd door glasschilder en/of glazenier uit Brugge.
  • Van even uitmuntende kwaliteit zijn de twee opmerkelijke glasramen die de Heilige Joris en Michael voorstellen. Deze glasramen zijn gemaakt op het einde van de 15de eeuw. Meer dan waarschijnlijk sierden ze de schilderskapel van de Sint-Lucasgilde aan de Zilverstraat.
  • Een meesterproef gebrandschilderd glas uit de 18de eeuw.

Conservator Musea Brugge Aleid Hemeryck: “In het Ancien Régime moest men, om een beroep te mogen uitoefenen, een meesterproef voorleggen: een werkstuk waarmee men bewees het ambacht onder de knie te hebben. Wat gebrandschilderd glas betreft, bleven weinig van dergelijke meesterproeven bewaard. Het in Brugge bewaarde gebrandschilderd glas in lood uit de 18de eeuw is een van twee overgebleven meesterproeven in Vlaanderen. Beide getuigen van de belangrijke betekenis van de gilden in onze contreien.”

Directeur Musea Brugge Till-Holger Borchert: “We zijn blij dat de Vlaamse gemeenschap aan het indrukwekkende lijstje van Vlaamse topstukken in de Brugse musea, kloosters en kerken nu nog drie uitzonderlijk belangrijke werken heeft bijgevoegd, weliswaar van een genre dat bij het grote publiek minder gekend is,

Burgemeester Renaat Landuyt: “Deze topstukken zijn in de voorbije jaren regelmatig in Brugse expo’s tentoongesteld geweest, maar zullen vanaf eind mei 2019 permanent schitteren in het vernieuwde Gruuthusemuseum dat dan de deuren opent. Het Gruuthusemuseum zal een rijkgeschakeerd verhaal van 500 jaar Brugse geschiedenis vertellen aan de hand van een gevarieerde collectie erfgoedobjecten. In de nieuwe opstelling zal de eigen collectie in dialoog gaan met schilderijen, handschriften en archiefstukken uit andere gerenommeerde collecties. Zo versterken documenten, schone en toegepaste kunsten elkaar in hun verhaal en bieden ze de bezoekers een nieuwe beleving van de Brugse geschiedenis en de collecties.”

Bekijk de topstukken op erfgoedbrugge.be.

glasraam   glasraam
Naar pdf
Boek je verblijf