nl

Covid-19 – Corona update toeristische rondleidingen

UPDATE 09/06/2021

Je kiest ervoor om op stap te gaan met een stadsgids? Dat mag in volgende gevallen:

Gidsenactiviteiten zijn toegelaten:

  • Voor groepjes met maximum 25 personen, inclusief de gids maar kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen.
  • Voor kinderen en jongeren In het kader van een georganiseerd vrijetijdsaanbod, voor maximum 25 personen zonder leeftijdsbeperking, de begeleiders niet meegeteld.
  • In klasgroep voor kinderen en jongeren in schoolverband.

Gidsenactiviteiten in binnenruimtes zijn onderhevig aan de geldende maatregelen omtrent beschikbare ruimtes en ventilatienormen. Musea en attracties bepalen zelf of ze al dan niet gidsenactiviteiten toelaten en hoeveel personen kunnen deelnemen voor zover de bovengrens van maximum 25 personen niet wordt overschreden. Rekening houdend met deze voorwaarden worden in alle locaties van Musea Brugge groepen van 10 personen + gids toegelaten. Het systeem van reservatie op basis van een tijdslot blijft behouden.

Om de rondleiding veilig en comfortabel te laten gelden er specifieke voorschriften:

  • Neem niet deel aan de rondleiding als je symptomen vertoont die wijzen op een Corona-besmetting of als je samenwoont met iemand die deze symptomen heeft of vertoont.
  • Tijdens de rondleiding hou je anderhalve meter afstand van personen die niet tot je ‘bubbel’ behoren.
  • Raak tijdens de rondleiding geen objecten aan en volg nauwgezet de instructies van de gids.