nl

Covid-19 – Corona update toeristische rondleidingen

UPDATE 30/09/2021


Gidsenactiviteiten in binnenruimtes zijn onderhevig aan de geldende maatregelen omtrent beschikbare ruimtes en ventilatienormen. Musea en attracties bepalen zelf of ze al dan niet gidsenactiviteiten toelaten en hoeveel personen kunnen deelnemen voor zover de bovengrens van maximum 25 personen niet wordt overschreden. Rekening houdend met deze voorwaarden worden in alle locaties van Musea Brugge groepen van 19 personen + gids toegelaten. Het systeem van reservatie op basis van een tijdslot blijft behouden.

Om de rondleiding veilig en comfortabel te laten gelden er specifieke voorschriften:

  • Neem niet deel aan de rondleiding als je symptomen vertoont die wijzen op een Corona-besmetting of als je samenwoont met iemand die deze symptomen heeft of vertoont.
  • Tijdens de rondleiding hou je anderhalve meter afstand van personen die niet tot je ‘bubbel’ behoren.
  • Raak tijdens de rondleiding geen objecten aan en volg nauwgezet de instructies van de gids.