nl

Corona maatregelen Zeebrugge

Strand Zeebrugge weer ‘open’ voor strandgangers en cabinehouders, maar …. veiligheid voorop!

Een dagje aan het strand van Zeebrugge? Goed idee! Maar hou het veilig en respecteer de regels die de Stad opstelde in de strijd tegen het coronavirus:

 

 • Het is oké om te zonnen, spelen of pootjebaden op het ruime strand. Maar doe dat enkel samen met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont of die tot jouw bubbel behoren.

 • Overal op het strand moet je de nodige afstand bewaren.Het gebruik van het strand en de strandcabines is toegelaten onder bepaalde voorwaarden. De strandcabine mag enkel gebruikt worden door personen die onder hetzelfde dak wonen of samen een bubbel vormen overeenkomstig de omschrijving en aantallen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. 

  Tussen twee cabines moet altijd een strandzeil geplaatst worden, met een minimale hoogte van een meter en een minimale lengte van twee meter. Strandzeilen zijn verkrijgbaar in ons infokantoor in het Badengebouw. Zowel aan de strandcabines als op het strand dienen de regels van social distancing altijd nageleefd te worden.

 • Het strand is onderverdeeld in verschillende zones. De toegangen worden aangeduid met nummers. Een aantal zones is enkel toegankelijk voor specifieke gebruikers. De surfclub en de Banana Moon Beach Club hebben een eigen ingang, die voorbehouden is voor klanten. Ook voor vrije strand, het sportstrand en het Badengebouw zijn afzonderlijke toegangen voorzien, duidelijk afgebakend met wegwijzers en zandvangers.

  Zonering strand Zeebrugge zomer 2020


  Zone vrij strand

  • Toegangen via trappen 1, 2, 3, 11 en 12 + hellend vlak 10
  • De toegang is vrij voor alle strandgangers

  Zone strandcabines

  • Toegangen via trappen 4, 5, 7 en 9
  • De zone is enkel toegankelijk voor cabinehouders en -gebruikers

  Zone Bananamoon

  • Toegang via trap 6
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers en personeel Bananamoon

  Zone Surfclub

  • Toegang via trap 13
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers en personeel Surfclub

  Zone sportstrand en Badengebouw

  • Toegang via trap 8
  • De zone is enkel toegankelijk voor bezoekers, personeel en gebruikers sportstrand en Badengebouw

 • Het stadsbestuur zorgt deze zomer op de drukste momenten voor extra parkeermogelijkheden in Zeebrugge. Nadat je je gezin in de kiss & ride-zone in de strandwijk hebt laten uitstappen, kan je de wagen parkeren op de Westerdam of op de site Knapen. Volg hiervoor de plaatselijke aanwijzingen.

 • Voor sanitaire bezoekjes voorziet de Stad extra toiletten op de Zeedijk.

 • Zoals elke zomer houdt de lokale politie een oogje in het zeil. Heb je zelf een vraag voor de politie? Dan kan je terecht in een tijdelijk aangiftekantoor in de strandwijk.

 • © Zonering strand Zeebrugge - Zomer 2020

  Zonering strand Zeebrugge - Zomer 2020