nl

Corona maatregelen Zeebrugge

Strand Zeebrugge weer ‘open’ voor strandgangers en cabinehouders, maar …. veiligheid voorop!

Een dagje aan het strand van Zeebrugge? Goed idee! Maar hou het veilig en respecteer de regels die de Stad opstelde in de strijd tegen het coronavirus:

 

  • Het is oké om te zonnen, spelen of pootjebaden op het ruime strand. Maar doe dat enkel samen met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont of die tot jouw bubbel behoren.

  • Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht op de Zeedijk. Zorg er wel voor dat je steeds een mondmasker bij hebt indien nodig.

  • Overal op het strand moet je de nodige afstand bewaren. Het gebruik van het strand en de strandcabines is toegelaten onder bepaalde voorwaarden. De strandcabine mag enkel gebruikt worden door personen die onder hetzelfde dak wonen of samen een bubbel vormen overeenkomstig de omschrijving en aantallen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad. 

    Tussen twee cabines moet altijd een strandzeil geplaatst worden, met een minimale hoogte van een meter en een minimale lengte van twee meter. Zowel aan de strandcabines als op het strand dienen de regels van social distancing altijd nageleefd te worden.