nl

City Film Office

Het City Film Office van de stad Brugge is ondergebracht bij Toerisme Brugge. Het heeft als doel het cultuur-toeristische imago van Brugge te promoten en ondersteunt daarbij de productie van audiovisuele projecten in de stad.

Het City Film Office helpt u met:

  • Het regelen van een filmvergunning
  • Het zoeken naar een filmlocatie
  • het leggen van contacten met lokale partners
  • een vlotte coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten
  • logistieke ondersteuning waar mogelijk

Er geldt een meldingsplicht indien uw productie geen impact heeft op de openbare weg d.w.z. er wordt gefilmd met enkel een handcamera zonder verdere implicaties voor de openbare weg. Het volstaat om het meldingsformulier vóór aanvang van de draaiperiode in te vullen.

U heeft een filmvergunning nodig van zodra uw productie een gedeelte van de openbare weg inneemt (zoals plaatsen van belichting, generator, kabels, decor, technische wagens, …) of bij specifieke verzoeken zoals vrijhouden van parkeerplaatsen, gebruik van stadsgebouwen, het stremmen van verkeer, gebruik van een drone, … Om een goede opvolging te kunnen verzekeren, beschikken we graag 30 dagen voor aanvang van de draaiperiode over het ingevulde aanvraagformulier.

  • Voor het inzetten van drones gelden sinds 31.12.2020 de voorwaarden uit de Europese regelgeving.
    Het gebruik van het openbaar domein is steeds vergunningsplichtig. Een vergunning van Stad Brugge blijft dus nodig voor het opstijgen en landen op het openbaar domein. De specificaties uit de geldende wetgeving m.b.t. veiligheid en privacy blijven wel steeds van toepassing.Het melden van een dronevlucht blijft steeds wenselijk.
  • Voor opnames in havengebied is een toestemming van de havenkapitein (MBZ) nodig. Het aanvraagformulier voor de inzet van RPAS/drones vindt u hier.

Bij twijfel, neem contact met het film office op:

Loes Maveau
050 44 46 70
cityfilmoffice@brugge.be

Het City Film Office Brugge is lid van de Association of Film Commissioners International (www.afci.org). 

 

Boek je verblijf