nl

City Film Office

City Film Office Brugge

Het City Film Office valt onder het bestuur van de Stad Brugge en is ondergebracht bij Toerisme Brugge. Het heeft als doel het cultuurtoeristische imago van Brugge te promoten en als taak de produktie van audiovisuele projekten in de stad te vergemakkelijken.

Het City Film Office Brugge is lid van de Association of Film Commissioners International (www.afci.org). 

Het City Film Office staat u bij met raad en daad :

Wij

  • ontfermen ons over uw filmvergunning
  • assisteren u bij uw zoektocht naar een filmlocatie
  • hebben prima contacten met de locale partners
  • zorgen voor een vlotte coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten
  • zorgen voor logistieke ondersteuning waar mogelijk
Plan uw bezoek

Het City Film Office helpt u graag bij het samenstellen van uw persbezoek, het maken van de nodige afspraken, de begeleiding ter plaatse, enz.

Bent u journalist of een persagentschap en is uw produktie bestemd voor journalistieke media? Gelieve dan eerst contact op te nemen met het Toerisme Vlaanderen kantoor in uw land. Het overzicht is te vinden op onze pagina nuttige adressen. Onze persmedewerkers in het buitenland zijn het best geplaatst om u ook in de toekomst op de hoogte te houden van belangrijke evenementen, persreizen, etc. Zij sturen uw aanvraag door naar ons.

U heeft een filmvergunning nodig van zodra uw produktie een gedeelte van de openbare weg inneemt (zoals plaatsen van belichting, generator, kabels, decor, technische wagens etc) of bij specifieke verzoeken zoals vrijhouden parkeerplaatsen, gebruik stadsgebouwen, politie-assistentie, stremmen verkeer etc. Tripods worden hier niet in rekening genomen. De gedetailleerde aanvraag dient ons 1 maand vóór de draaiperiode te bereiken. 

Er geldt een meldingsplicht indien uw produktie geen impact heeft op de openbare weg dwz er wordt gefilmd met enkel een handcamera zonder verdere implicaties voor de openbare weg. Het volstaat om het meldingsformulier vóór aanvang van de draaiperiode in te vullen.

Bij twijfel, neem contact op met ons film office.

Contact

t. +32 50 44 46 55

f. +32 50 44 46 45


cityfilmoffice@brugge.be

 

Boek je verblijf