nl

City Film Office

Het City Film Office van de stad Brugge is ondergebracht bij Toerisme Brugge. Het heeft als doel het cultuur-toeristische imago van Brugge te promoten en ondersteunt daarbij de productie van audiovisuele projecten in de stad.

Het City Film Office helpt u met:

 • Het regelen van een filmvergunning
 • Het zoeken naar een filmlocatie
 • het leggen van contacten met lokale partners
 • een vlotte coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten
 • logistieke ondersteuning waar mogelijk

Er geldt een meldingsplicht indien uw productie geen impact heeft op de openbare weg d.w.z. er wordt gefilmd met enkel een handcamera zonder verdere implicaties voor de openbare weg. Het volstaat om het meldingsformulier vóór aanvang van de draaiperiode in te vullen.

U heeft een filmvergunning nodig van zodra uw productie een gedeelte van de openbare weg inneemt (zoals plaatsen van belichting, generator, kabels, decor, technische wagens, …) of bij specifieke verzoeken zoals vrijhouden van parkeerplaatsen, gebruik van stadsgebouwen, het stremmen van verkeer, gebruik van een drone, … Om een goede opvolging te kunnen verzekeren, beschikken we graag 30 dagen voor aanvang van de draaiperiode over het ingevulde aanvraagformulier.

 • Sinds 31 december 2020 is voor het gebruik van drones de Europese regelgeving van kracht.
  Wie het openbaar domein gebruikt, bijvoorbeeld voor het opstijgen en landen met een drone, heeft een vergunning nodig.
  De wetgeving rond veiligheid en privacy blijft uiteraard steeds van toepassing. 

 • Voor opnames in havengebied is een toestemming van de havenkapitein (MBZ) nodig. Het aanvraagformulier voor de inzet van RPAS/drones vindt u hier.

Bij twijfel, neem contact met het film office op:

Loes Maveau
050 44 46 70
cityfilmoffice@brugge.be

Het City Film Office Brugge is lid van de Association of Film Commissioners International (www.afci.org). 

 

Boek je verblijf