nl

City Film Office

Het City Film Office van de stad Brugge is ondergebracht bij Toerisme Brugge. Het heeft als doel het cultuur-toeristische imago van Brugge te promoten en ondersteunt daarbij de productie van audiovisuele projecten in de stad.

Het City Film Office helpt u met:

 • Het regelen van een filmvergunning
 • Het zoeken naar een filmlocatie
 • het leggen van contacten met lokale partners
 • een vlotte coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten
 • logistieke ondersteuning waar mogelijk

Er geldt een meldingsplicht indien uw productie geen impact heeft op de openbare weg d.w.z. er wordt gefilmd met enkel een handcamera zonder verdere implicaties voor de openbare weg. Het volstaat om het meldingsformulier vóór aanvang van de draaiperiode in te vullen.

U heeft een filmvergunning nodig van zodra uw productie een gedeelte van de openbare weg inneemt (zoals plaatsen van belichting, generator, kabels, decor, technische wagens, …) of bij specifieke verzoeken zoals vrijhouden van parkeerplaatsen, gebruik van stadsgebouwen, het stremmen van verkeer, gebruik van een drone, … Het ingevulde aanvraagformulier dient ons 1 maand vóór de draaiperiode te bereiken. 

 -      Voor het maken van fotoreportages of filmopnames met louter commerciële doeleinden is een belasting per dag verschuldigd. Voor 2019 bedraagt het tarief € 1.050 per dag (cfr. artikel 10 van het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg)

 -      Voor het inzetten van drones (*) moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden:

 • Het gaat om een drone die geregistreerd is volgens de Belgische wetgeving (licentie)
 • Het gaat om een bestuurder met Belgisch bewijs van bevoegdheid (brevet)
 • De opnames zijn gelimiteerd naar hoogte en locatie
 • Er is melding aan en toestemming van het Directoraat-Generaal Luchtvaart
 • Er is een vergunning nodig van Stad Brugge voor het opstijgen en landen

 • * Privé / recreatief gebruik van drones (max. opstijgmassa < 1 kg, zonder registratie toestel en attest piloot) is niet toegestaan op het openbaar domein. Indien u op privé terrein vliegt dat niet uw eigendom is, hebt u toestemming nodig van de eigenaar

-      Voor opnames in havengebied is een toestemming van de havenkapitein (MBZ) nodig. Het aanvraagformulier voor de inzet van RPAS/drones vindt u hier.

 

Bij twijfel, neem contact met ons op:
050 44 46 70
cityfilmoffice@brugge.be

Het City Film Office Brugge is lid van de Association of Film Commissioners International (www.afci.org). 

 

Boek je verblijf