nl

Algemene voorwaarden

Voor gidsbeurten geldt een maximum aantal deelnemers van 25 personen per gids. Gidsbeurten dienen bij voorkeur minstens 1 week op voorhand schriftelijk gereserveerd te worden.

Betaling
Gidsbeurten worden steeds contant ter plaatse aan de gids betaald, hij/zij bezorgt je een ontvangstbewijs. Toerisme Brugge rekent € 5 dossierkosten aan bij elke voorafbetaalde gidsbeurt.

Wijzigingen en annulering
De gidsbeurt kan tot drie werkdagen voor het bezoek gewijzigd of geannuleerd worden (schriftelijk). Indien de rondleiding minder dan drie werkdagen voor het bezoek geannuleerd wordt, dien je het bedrag van € 75,00 per gids (+ administratiekosten) te betalen. Ook in het geval dat de groep zich niet binnen het uur van afspraak heeft gemeld aan het afgesproken trefpunt, zal het verschuldigde bedrag van € 75,00 per gids (+ administratiekosten) gefactureerd worden.

Belangrijke informatie

  • Gelieve steeds stipt aanwezig te zijn op de afgesproken ontmoetingsplaats.
  • De naam en het GSM-nummer van de gids zijn niet op voorhand gekend.
  • Toerisme Brugge is enkel bemiddelaar en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen vanwege de klant en/of dienstverlener, noch voor gebeurlijke ongevallen of overmacht.
Naar pdf
Boek je verblijf